حكم فقهي استفاده از اسپرم غيرشوهر در درمان ناباروري و تلقيح
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات " همايش پزشكي و موازين شرع "
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همايش پزشكي و موازين شرع : نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي اهواز ؛ 29 ارديبهشت 1378 ؛ مجموعه مقالات در زمستان 1381 منتشر شده است ؛ مقاله جنبه فقهي - استدلالي داشته و در 53 صفحه بعنوان مقالة چهاردهم از مجموعة مذكور چاپ شده ؛ شابك مجموعه مقالات : 4-20-7271-964