بررسي تكاليف و مسئوليت هاي حكومت درقبال دين
33 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همايش دين، توسعه فرهنگي و برنامه سوم - ج2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تهران - دي 1380 - جلد دوم/ص246-280