تزويج فاطمه زهرا(س)
35 بازدید
ناشر: سازمان تحقيقات خودكفايي بسيج
نقش: محقق
شابک: 964-6462-02-2
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
ترجمه، مقايسه و تحقيق كتاب " تزويج فاطمة الزهراء (س) نوشته محمدبن سيرين بصري است ؛ با پاورقي هاي تحقيقي ، مقايسة روايت ابن سيرين از ازدواج حضرت زهرا و جزئيات آن با روايات ديگر، و افزودن 10 ضميمه تحقيقي در پايان كتاب؛ اين نسخه از كتاب " ويژة كنگرة بين المللي حضرت زهرا(س) الگوي زنان" در پائيز 1376 بچاپ رسيد.