احكام نماز؛ ويژة بيماران، بيمارستان ها و مراكزدرماني
35 بازدید
ناشر: ستاد اقامه نماز تهران - دانشگاه علوم پزشكي تهران
نقش: نویسنده
شابک: ???? ????
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
براساس فتاواي مورد اتفاق فقهاء و مراجع معظّم تقليد؛ 60 ص پالتويي؛ مكرّر تجديد چاپ شده است.