داستان های عبرت انگیز اززندگانی حضرت زهرا (س)
37 بازدید
ناشر: سازمان تحقيقات خودكفايي بسيج
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
132ص؛ دربیروت ترجمه وبزبان عربی سه مرتبه چاپ شده ( عبروقصص من حیاة الزهراء)؛ در سال 1378 مجددا چاپ شده است.