امر به معروف و نهي از منكر در سيره عملي رسول خدا و ائمه طاهرين(ع)
32 بازدید
ناشر: ستاد احياء امربه معروف و نهي از منكر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارش تحقيق ؛ سه بخش ؛ 475 ص ؛ 30 شيوه امر و نهي بر اساس سيره ائمه(ع) ؛ سال هاي 80و 1379