آسيب شناسي ديني و اصول حفاظت از دينداري؛ با تأكيد بر ديدگاه هاي امام خميني(ره)
34 بازدید
ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارش تحقيق ؛ 5 بخش ؛ 398 ص ؛ چكيده تحقيق و نتايج آن در 40 صفحه جداگانه عرضه و در همايش دين و توسعه فرهنگي( دي ماه 1380 ) ارائه شده.