اخلاق كارگزاران - ج4 ؛ مقام ها وسيله خدمت به دين و مردم
35 بازدید
ناشر: وزارت كشور - واحدآموزش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1365
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مجموعه كتاب هاي آموزشي براي آموزش كارگزاران وزارت كشور، كه چهار جلد از آن به قلم نويسنده منتشر شد. ج4 - 99 ص ؛ 1365