آشنايي با احكام - ج1 ؛ احكام تقليد
35 بازدید
ناشر: وزارت كشور - واحد آموزش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1365
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مجموعه كتاب هاي آموزشي براي آموزش كارگزاران وزارت كشور، كه بنظر مي رسد فقط يك جلد از آن تهيه و منتشر شد ؛ 29 ص