امام علي(ع) درقرآن كريم
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تأويل 17 آيه ازقرآن كريم در شأن امام (ع) ، براساس 900 حديث از محدثين و علماي اهل سنت . جلد دوم اين اثر نوشته شده ولي در زمان تهيه اين گزارش يافت نشد.