اصول و مباني علم رجال
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1371 و 72 ؛ بوسيله سه نفر از طلاب حوزه تهران (‌خواهران) كه در درس هاي رجال اينجانب شركت داشتند تقرير و تنظيم شده ؛ 37 درس ؛ 256 ص