راويان ضعيف ( علم معرفة الضّعفاء)
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سه دوره در دانشكده علوم حديث تدريس شده ؛ 1381 - 1383 ؛ 230 ص