راويان كذّاب و ضعيف در منابع رجالي شيعه
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
183 ص حاوي اسامي و شرح حال راويان و محدثان منسوب به شيعه، كه در كتابهاي رجالي تضعيف شده اند