تقريرات درس خارج فقه/ ولايت فقيه : آيت الله آقا مجتبي تهراني
49 بازدید
محل ارائه: مدرسه مروي/1372
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
63 جلسه