تقريرات درس خارج فقه / مكاسب محرمه : آيت الله آقا مجتبي تهراني
43 بازدید
محل ارائه: مدرسه مروي / 1372 و73
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی