آشنايي با كتب روايي اهل سنت
45 بازدید
محل ارائه: دوره فشرده علوم حديث شهرري
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1382 ؛ معرفي منابع اصلي اهل سنت و تقسيمات و خصوصيات آنها و بررسي در باره درجه اعتبار هريك